Toelichting fracturen


Door verminderd gebruik van spieren, beperkte belasting van botten, lage vitamine D waarden en mogelijk ook de effecten van SMA en een toegenomen kans op osteoporose, komen fracturen door onbeduidend trauma regelmatig voor.3,4,9

Wees ook alert op het ontstaan van fracturen bij transfers en verzorging. Indien sprake is van een fractuur van het ene been, onderhoud dan de mobiliteit en kracht van het andere been.

Langdurige behandeling met gipsimmobilisatie (langer dan 4 weken) kan zorgen voor verlies van spierkracht, verlies aan beweeglijkheid van een gewricht en verergering van bestaande contracturen. Om beweging en belasting sneller mogelijk te maken en fractuurgenezing te bevorderen kan chirurgische stabilisatie in sommige situaties overwogen worden3.