Toelichting zwangerschap, obstetrie en gynaecologie


Zwangerschap bij een vrouw met MD brengt een verhoogd risico op complicaties met zich mee. Naast maternale complicaties bestaat de mogelijkheid dat het kind congenitale MD heeft, wat kan leiden tot ernstige neonatale complicaties, waaronder ademhalings- en slikafwijkingen.5,7 Wanneer het ongeboren kind deze ernstige vorm van DM1 heeft, is er een verhoogd risico op een polyhydramnion (te veel vruchtwater).5,7 Dit verhoogt de kans op vroege weeën, een abnormale ligging, prenatale vaginale bloedingen en een vroeggeboorte.5,7

Het is aanbevolen vrouwen met MD te laten bevallen in een ziekenhuis met IC-faciliteit voor zowel moeder als kind, onder begeleiding van een gynaecoloog met kennis van MD1.5 

In het geval van een sectio caesarea moeten de risico’s van anesthesie bekeken worden (zie hoofdstuk Anesthesie en perioperatieve zorg).

Vrouwen met MD1 hebben meer kans dan de gemiddelde bevolking om het volgende te ervaren7:

  • buitenbaarmoederlijke zwangerschap;
  • voortijdige bevalling;
  • postpartumbloeding als gevolg van onvoldoende uteruscontracties of aangehouden placenta;
  • overdistentie van de baarmoeder met polyhydramnion (vanwege verstoord slikken van vruchtwater door een foetus met congenitale MD1), wat kan leiden tot vroegtijdige bevalling, ontoereikende samentrekkingen van de baarmoeder tijdens de bevalling, voortijdige breuk van de vliezen of postpartumbloeding;
  • bijwerkingen op analgesie of anesthesie tijdens bevalling.

Pasgeborenen met aangeboren MD1 kunnen het volgende hebben7:

  • slikproblemen, leidend tot polyhydramnion tijdens de zwangerschap en slechte voeding bij de geboorte. Mogelijk is sondevoeding noodzakelijk;
  • Mogelijk is mechanische ventilatie bij de geboorte noodzakelijk.