Toelichting cholinerge crisis


Bij Myasthenia gravis (MG) kan een cholinerge crisis2,3 voorkomen als gevolg van overdosering met cholinesteraseremmers (pyridostigmine).

Verschijnselen van een cholinerge crisis:

  1. muscarinerge verschijnselen: hypersalivatie, zweten, braken, diarree, bronchospasme, incontinentie;
  2. nicotinerge verschijnselen: spierzwakte, fasciculaties; en
  3. overige verschijnselen: verwardheid, angst, hoofdpijn.

Onderscheid tussen een exacerbatie myasthenie en een cholinerge crise (door overdosering cholinesteraseremmers) is soms lastig.

De behandeling van een cholinerge crise2:

  • staak cholinesteraseremmers;
  • atropine i.v., 1 mg tegen muscarinerge verschijnselen;
  • zo nodig intubatie/beademing.