Toelichting verhoogd valrisico


Patiënten met FSHD hebben door een verminderde spierkracht in de onderste extremiteiten en door verminderde balans een verhoogd risico op vallen.1,6 Door mogelijk verminderde spierkracht in de beenspieren is het niet altijd mogelijk zelfstandig overeind te komen.

Door zwakke thoracoscapulaire spieren hebben veel patiënten met FSHD klachten van schouderpijn3 waardoor het trekken aan armen om patiënten overeind te helpen kan leiden tot ernstige (pijn)klachten.