Toelichting aangezichtsspieren


Zwakte van de aangezichtsspieren
gaat ten koste van de mimiek en de communicatie (verbaal en non-verbaal).2 Patiënten met FSHD ondervinden regelmatig problemen op het gebied van communicatie, onder meer door hun verminderde mimiek. Hierdoor kunnen signalen die patiënten met FSHD afgeven verkeerd worden opgevat.1

Deze faciale zwakte kan onterecht geïnterpreteerd worden als een symptoom van een beroerte.